Има Бог и той съществува, доказа учен-философ и атеист

Най-логичното и просто обяснение, че има Бог даде учен-философ и атеист

bog
Абсолютно сътресение в научния свят предизвика изказването на известния професор по философия Антъни Флу. Над 80-годишният специалист от години е един от стълбовете на научния атеизъм.

В продължение на десетилетия Флу издава книги и чете лекции, изградени на тезиса, че вярата във Всевишния е неоправдана. Но серия открития неотдавна карат великия защитник на атеизма да промени възгледите си…

Флу публично заявява, че е грешал – Вселената не би могла да възникне от само себе си. Тя очевидно е създадена от нещо много по-могъщо, отколкото можем да си представим. Както и повечето атеисти Флу е убеден, че в един прекрасен момент от мъртвата материя чисто и просто се появява първата жива материя.

„Днес е невъзможно да си представим построяването на атеистична теория за възникване на живота и появата на първия организъм“, казва Флу.

Според учения съвременните данни за строежа на ДНК молекулата неопровержимо свидеелстват, че тя не би могла да възникне от само себе си, а представлява нечия разработка.

Генетичният код и енциклопедичните обеми информация, които съхранява в себе си ДНК молекулата, опровергават възможността за сляпо съвпадение.

Британският физик Мартин Джон Рис – носител на Темпълтънова награда за тази година, смята, че Вселената е много сложно нещо. Ученият, автор на над 500 разработки, получава $1,4 млн. за това, че доказва, че Творецът съществува, макар че самият физик е атеист, добавя изданието „Кореспондент”.

„Бог съществува и ние можем да наблюдаваме проявлението на Неговата воля

Това е мнението на много учени: те не просто вярват в Създателя, а се опират и на известни знания”, казва в интервю академик Анатолий Акимов. При това отбелязва, че и в миналите векове много учени физици вярват в Бога. Нещо повече, преди Исаак Нютон разделението между наука и религия не съществува – с наука се занимават свещеници, тъй като те са най-образованите хора. Самият Нютон има богословско образование и често повтаря: „Законите на механиката извеждам от Божиите закони”.

Когато учените изобретяват микроскопа и започват да изучават какво се случва в клетката, процесите на удвояване и делене на хромозомите предизвикват у тях зашеметяваща реакция: „Как е възможно това, ако не е предвидено от Всевишния?!”.

„Наистина – добавя А. Акимов, – ако се говори за това, че човекът се е появил на Земята в резултат на еволюцията, то с оглед честотата на мутациите и скоростта на биохимическите процеси за създаването на човешки индивид от първични клетки би било необходимо много повече време от възрастта на самата Вселена. Освен това – продължава той, – направени са изчисления, които показват, че броят на квантовите елементи в обема на радионаблюдаемата Вселена не може да бъде по-малък от 10 115 и тя не може да не притежава свръхразум. Ако всичко това е единна система, разглеждайки я като компютър, се питаме: какво не би било по силите на изчислителна система с такъв брой елементи? Това са неограничени възможности, немислимо по-големи от най-авангардния и съвременен компютър!”, подчертава ученият. Според него това, което различни философи наричат Всемирен разум, Абсолют и т.н., всъщност е свръхмощна система, която се отъждествява с потенциалните възможности на Всевишния.

„Това не противоречи на основните положения в Библията – смята А. Акимов. – Там, в частност, се казва, че Бог е вездесъщ, той присъства навсякъде и винаги. И ние виждаме, че е така: Господ притежава неограничени възможности за въздействие върху всичко, което се случва.”

А. Акимов се кръщава на 55-годишна възраст. „Повярвахте ли в Бога?”, го пита свещеникът, когато той идва в църквата. „Не, просто разбрах, че той не може да не съществува!”, отговаря ученият.

Share this post

Post Comment